Overzicht

Zijn al uw taken en activiteiten in lijn met de doelen die u gesteld heeft?

Zijn we goed bezig?

Commonways arrows Zijn alle projecten, overleggen en structuren nog wel in lijn met het conceptuele model van waar we als organisatie en bedrijf voor staan?
COMMONWAYS heeft instrumenten om de samenwerkingen in uw organisatie in kaart te brengen en ontwikkelen een kennisbank die u overzicht verschaft.

Inzicht

Praten we te veel of te weinig, zijn we wel goed bezig?

Hoe kan het beter?

Commonways arrows Het overzicht van de kennisbank maakt het samenwerkingsecosysteem inzichtelijk. Het geeft aan of het conceptuele model waarvoor uw organisatie oorspronkelijk is ingericht nog functioneert en waar de sleutels liggen tot bijsturing.

Draagvlak

Spreken we in-e en extern wel de juiste copntacten aan?

Wat heeft u eraan?

Commonways arrows Het inzicht genereert draagvlak waardoor de juiste interventies kunnen worden ondernomen die direct de effectiviteit van het netwerk in en rondom uw organisatie ten goede komen. De Netwerk Governance Experts brengen beweging, gebruikmakend van een rijke kennisbank die als peilstok fungeert voor verbeteringen.

Vertrouwenwekkend en energiegevend

Verdiepende vragen

Vraagarticulatie Commonways arrows De eerste stap is het articuleren van de echte vraag. Uiteraard beschouwen wij de manifeste vragen die aan de oppervlakte liggen. Maar ook vragen we door naar de vragen die onderliggend en minder zichtbaar zijn. Juist die verdiepende vragen blijken nodig om vastzittende processen weer aan de gang te krijgen.

Samenwerkingskennisbank

Inzicht in gezamenlijke thema's en activiteiten Commonways arrows De volgende stap is om op basis van de eerste vraagstelling door middel van gesprekken en interviews met direct betrokkenen met frisse blik dóór te vragen en op zoek te gaan naar de antwoorden. Op basis van voortschrijdend inzicht brengen wij letterlijk het samenwerkingsnetwerk van de betrokken partijen in kaart. Hierdoor ontstaat een visuele kennisbank van de samenwerking die we gebruiken om keuzes te maken, acties te prioriteren en tot een gezamenlijke agenda met draagvlak te komen.

Samen Vérder op Weg

Met een goed draagvlak samenwerken versnellen Commonways arrows Met deze gezamenlijke agenda gaan we de weg op van het implementeren van de gedefinieerde verbeteringen en voorstellen in de praktijk. Dit doen we vanuit de overtuiging dat nieuwe manieren van samenwerken vragen om een ander perspectief van waaruit je kijkt en handelt. Dat kan vooral in een omgeving die aan een aantal kenmerken voldoet. Wij noemen dat de tussenruimte: het onontgonnen gebied waar verandering wél tot stand komt. Daar creëren we vertrouwen, leggen we verbindingen en zetten we de verandering in gang: samen met alle stakeholders, met oog voor alles wat hen beweegt. En dat handelen roept weer nieuwe, dieperliggende vragen op. Zo kenmerkt de COMMONWAYS methode zich als cyclisch proces en dat is precies wat het moet zijn. Wij ondersteunen daarmee beslissers om met draagvlak versneld te komen tot het juiste resultaat.

Vertrouwenwekkend en energiegevend

Wie zijn we?

Commonways arrows De netwerk governance experts van COMMONWAYS zijn ervaren mensen die onderkennen dat op de juiste manier samenwerken cruciaal is voor het bereiken van doelstellingen. Wij zien dat organisaties vele bolletjes (afdelingen en projecten) creëeren en de lijnen tussen deze bolletjes steeds dunner worden. Effectiviteit wordt gemaakt door de lijntjes! Aldo de Moor, Jan Otten en Jan Willem Bonekamp zien dat de kracht van organisaties in eerste instantie in het verbinden van de expertise van de eigen mensen zit.

Waarom?

Commonways arrows Je bent een belangrijke schakel in een complex netwerk van samenwerking. Je bent bestuurder, CEO of programmadirecteur en je weet dat alleen diepgaand inzicht in de samenwerking waarvoor jij verantwoordelijk bent jou verder gaat helpen. Dat is waarom je COMMONWAYS nodig hebt. Omdat je weet dat goed netwerk governance zorgt dat je door de bomen het bos wel weer kunt zien.

Wetenschappelijke onderbouwing

Commonways arrows Wij zijn gestart op basis van de CommunitySensor methodiek van Aldo de Moor (PhD) en hebben ons gesterkt in de voorbijgaande ervaringsjaren in diverse organisaties en in vele projecten.