Overzicht

Zijn al uw taken en activiteiten in lijn met de doelen die u gesteld heeft?

Wat voor audit is dit?

Commonways arrows Dat is een audit op kwaliteit van de samenwerking binnen een netwerk en de mate waarop de binnen het samenwerkingsnetwerk gestelde doelen worden bereikt.

De audit onderzoekt, inventariseert en visualiseert de samenwerkingen.

Inzicht

Praten we te veel of te weinig, zijn we wel goed bezig?

Wat voor inzicht wordt bedoeld?

Commonways arrows De audit laat het DNA zien van hoe het netwerk / samenwerkingsecosysteem in elkaar zit en of daarmee het conceptuele model nog werkt.

De audit geeft inzicht in overlegstructuren, besluitvormingsprocessen, samengestelde agenda's, efficïentie en effectiviteit.

Draagvlak

Spreken we in-e en extern wel de juiste copntacten aan?

Wat heeft u eraan?

Commonways arrows Op basis van de resultaten van de audit kunnen interventies worden ontwikkeld die direct kunnen worden geïmplementeerd in het netwerk.

De audit brengt beweging, is een peilstok en levert een rijke kennisbank.

Het proces van de COMMONWAYS methode

Verdiepende vragen

Vraagarticulatie Commonways arrows De eerste stap is het articuleren van de echte vraag. Uiteraard beschouwen wij de manifeste vragen die aan de oppervlakte liggen. Maar ook vragen we door naar de vragen die onderliggend en minder zichtbaar zijn. Juist die verdiepende vragen blijken nodig om vastzittende processen weer aan de gang te krijgen.

Samenwerkingskennisbank

Inzicht in gezamenlijke thema's en activiteiten Commonways arrows De volgende stap is om op basis van de eerste vraagstelling door middel van gesprekken en interviews met direct betrokkenen met frisse blik dóór te vragen en op zoek te gaan naar de antwoorden. Op basis van voortschrijdend inzicht brengen wij letterlijk het samenwerkingsnetwerk van de betrokken partijen in kaart. Hierdoor ontstaat een visuele kennisbank van de samenwerking die we gebruiken om keuzes te maken, acties te prioriteren en tot een gezamenlijke agenda met draagvlak te komen.

Samen Vérder op Weg

Met een goed draagvlak samenwerken versnellen Commonways arrows Met deze gezamenlijke agenda gaan we de weg op van het implementeren van de gedefinieerde verbeteringen en voorstellen in de praktijk. Dit doen we vanuit de overtuiging dat nieuwe manieren van samenwerken vragen om een ander perspectief van waaruit je kijkt en handelt. Dat kan vooral in een omgeving die aan een aantal kenmerken voldoet. Wij noemen dat de tussenruimte: het onontgonnen gebied waar verandering wél tot stand komt. Daar creëren we vertrouwen, leggen we verbindingen en zetten we de verandering in gang: samen met alle stakeholders, met oog voor alles wat hen beweegt. En dat handelen roept weer nieuwe, dieperliggende vragen op. Zo kenmerkt de COMMONWAYS methode zich als cyclisch proces en dat is precies wat het moet zijn. Wij ondersteunen daarmee beslissers om met draagvlak versneld te komen tot het juiste resultaat.

Vertrouwenwekkend en energiegevend

Wie zijn we

Commonways arrows COMMONWAYS is een unieke aanpak ontstaan uit de wetenschappelijk gefundeerde CommunitySensor methodiek van Aldo de Moor (CommunitySense) gecombineerd met de kennis en ervaringen van innovatiemakelaar Jan Otten (Public Safety Innovation) en organisatieadviseur Jan Willem Bonekamp (Louter Helder). Zij zien dat de kracht van organisaties in eerste instantie in het verbinden van de expertise van de eigen mensen zit.

Waarom

Commonways arrows Je bent een belangrijke schakel in een complex netwerk van samenwerking. Je bent bestuurder, CEO of programmadirecteur en je weet dat alleen diepgaand inzicht in de samenwerking waarvoor jij verantwoordelijk bent jou verder gaat helpen. Dat is waarom je COMMONWAYS nodig hebt. Omdat je weet COMMONWAYS zorgt dat je door de bomen het bos wel weer kunt zien.

Ervaring

Commonways arrows Diverse organisaties hebben reeds met het team of één van de leden van het team met de COMMONWAYS aanpak gewerkt. Enkele voorbeelden: Bibliotheken - Tilburg, Smart cities - Brno, Inzicht in Zorgfraude - Hart van Brabant, Treinverstoring aanpak - ProRail, Sportbeleving - Provincie Noord-Brabant